MKM (1).PNG

STRØMNESÅSEN

GRUNN- OG SPRENGNINGSARBEID

Kunde: Park og Anlegg AS

Beskrivelse: Graving- og sprengsarbeid for komplett vei- og VA-system for Srømnesåsen felt nord.