Støtvigenga1.JPG

STØTVIGENGA

5 eneboliger med flott beliggenhet. M.Karsten Mikalsen AS har utført alt av grunn, VA og utenomhusarbeid.