IMG_0053.jpg

2-MANNSBOLIG, LISLEBY

GRUNNARBEID

Kunde: T.O.FJELD AS

Areal: Ca 135 m2

Bygg: 2-mannsbolig

Beskrivelse: Omlegging av kommunale ledninger. Utsprenging av byggegrop, opparbeidelse av sprengstein-støttemur og parkeringsarealer.